Приятели, гасувайте за нас в BGtop , ако сайтът за цветя и градина ви харесва !

Сложни торове

Сложните торове съдържат хранителни елементи, които са химически свързани в едно съединение още при производството им е заводите.

Най-важното предимство на сложните торове е, че са високо концентрирани, поради което транспортът, съхраняването и разхвърлянето им е по-икономично. Съществен недостатък на сложните торове е невъзможността да се регулира съотношението между отделните хранителни елементи в зависимост от изискванията на културите и запасеността на почвата.

 

Комбинирани торове

Комбинираните торове съдържат в гранулата си всички хранителни съставки, тъй като се получават по единен технологичен процес.

За разлика от сложните торове, при които съставът е строго постоянен, при комбинираните торове той се изменя в широки граници, чрез което се осигуряват по-добре разнообразните изискванията на културите. Комбинираните торове могат да бъдат двойни и тройни, а в някои случаи в тях да са включени и микроелементи (бор, мед, молибден и др.).

Нитрофоски

Нитрофоски е търговско наименование на комбинираните торове, които съдържат азот, фосфор и калий в една гранула. В различните марки нитрофоски съдържанието на азот , фосфор и калий е различно.

Нитрофоси

Нитрофосите са комбинирани азотно-фосфорни торове, които не са отзивчиви на калиеви торове. Нитрофосите са перспективни за нашата страна, тъй като по-голяма част от почвите са запасени с калий.

Микроторове

Употребата микроторове се налага в случаите, когато подвижните съединения на микроелементите в почвата са недостатъчни да задоволят нуждите на растенията. Микроторовете се прилагат като почвено торене, листно подхранване и предпосевно третиране на семената (чрез накисване на семената в разтвори от соли с концентрация 0,005-0,5% за 12-24 h). Използват се най-често различни минерални соли - железен сулфат, меден сулфат, цинков сулфат, амониев молибдат, борна киселина и др.

Снимки


Традескан...Карамфил ...Енотера С...КОЛЕДНИЧЕ...Клематис,...

Реклама