Приятели, гасувайте за нас в BGtop , ако сайтът за цветя и градина ви харесва !

Калиеви торове

Суровите калиеви соли (силвин, силвинит и др.) са основните източници за промишлено получаване на калиеви торове. У нас най-често като калиеви торове се използват калиевият хлорид и калиевият сулфат.

 

Калиев хлорид

Калиевият хлорид съдържа 50-60% калий, има слаба хигроскопичност и при съхраняване се уплътнява. Използването на калиев хлорид в по-големи дози при някой култури (картофи, цвекло, тютюн) може да влоши качеството на продукцията поради увеличаването на концентрацията на хлора. Внася се непосредствено преди дълбоката оран, за да се създадат условия за отстраняване на вредните хлорни аниони през зимата.

Калиев сулфат

Калиевият сулфат съдържа 48-52% калий и има добри физични свойства - не е хигроскопичен и не се уплътнява при съхраняване. Превъзхожда калиевия хлорид с това, че не съдържа вредния за растенията хлор. Калиевият сулфат се внася с основната обработка на почвата.

Почвите у нас са сравнително добре запасени с калий и само при увеличаване на азотното и фосфорното торене се налага използване на калиеви торове, главно при калиеволюбивите растения - картофи, захарно цвекло, слънчоглед, тютюн, кореноплодни и листни зеленчуци.

Снимки


КОЛЕДНИЧЕ...ПЕТУНИИ (...Юка ( Yuc...Енотера С...РОЗА Rosa...

Реклама