Приятели, гасувайте за нас в BGtop , ако сайтът за цветя и градина ви харесва !

Фосфорни торове

Естествените залежи от фосфорити и апатити са основните източници за промишлено добиване на по-високо концентрирани фосфорни торове.

В практиката у нас се използуват фосфорни торове, чийто фосфор е разтворим във вода. Такива са обикновеният (гранулиран и праховиден) суперфосфат с 16-18% фосфор, двойният суперфосфат с 35-40% фосфор и тройният суперфосфат (ТSР) с 48-55% фосфор.

 

Обикновен праховиден суперфосфат

Обикновеният суперфосфат представлява мек до брашнест слабо хигроскопичен прах, със сиво белезникав цвят и характерна възкисела миризма. За да се подобрят физичните му свойства и коефициентът на използуване на фосфора, обикновеният праховиден суперфосфат се гранулира. С това се улеснява транспортирането съхраняването и внасянето му в почвата. Обикновеният суперфосфат не се измива от валежите и поливните води. Подходящ е за торене на всички култури и при всички почвени типове. При зимните култури се внася с предсеитбената обработка, а при пролетните една част (2/3), се внася с основната обработка, а другата (1/3) - с предсеитбената. Заораването на суперфосфата на по-голяма дълбочина чрез дълбоката оран осигурява на растенията фосфор през целия вегетационен период.

Двоен и троен суперфосфат

Двоен и троен суперфосфат се произвежда само в гранулиран вид. По-голямата концентрация на фосфор в тези торове прави по-лесно съхраняването и по-икономично транспортирането им и позволява използуването на 2-3 пъти по-малко тор за реализиране на дадена норма на торене.

Снимки


Божур - P...Хортензия...Циния (Zi...Карамфил ...Карамфил ...

Реклама