Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/foriwork/public_html/garden-bg.eu/libraries/joomla/application/application.php on line 481
Цветя и градина
Приятели, гасувайте за нас в BGtop , ако сайтът за цветя и градина ви харесва !

Сложни торове

Сложните торове съдържат хранителни елементи, които са химически свързани в едно съединение още при производството им е заводите.

Най-важното предимство на сложните торове е, че са високо концентрирани, поради което транспортът, съхраняването и разхвърлянето им е по-икономично. Съществен недостатък на сложните торове е невъзможността да се регулира съотношението между отделните хранителни елементи в зависимост от изискванията на културите и запасеността на почвата.

Калиеви торове

Суровите калиеви соли (силвин, силвинит и др.) са основните източници за промишлено получаване на калиеви торове. У нас най-често като калиеви торове се използват калиевият хлорид и калиевият сулфат.

Фосфорни торове

Естествените залежи от фосфорити и апатити са основните източници за промишлено добиване на по-високо концентрирани фосфорни торове.

В практиката у нас се използуват фосфорни торове, чийто фосфор е разтворим във вода. Такива са обикновеният (гранулиран и праховиден) суперфосфат с 16-18% фосфор, двойният суперфосфат с 35-40% фосфор и тройният суперфосфат (ТSР) с 48-55% фосфор.

Азотни торове

Според агрегатното състояние азотните торове разделят на твърди и течни.

Снимки


Карамфил ...Лале ( Tu...Далия (Ге...ИРИС ПЕРУ...МИМУЛУС M...

Реклама