Приятели, гасувайте за нас в BGtop , ако сайтът за цветя и градина ви харесва !

Видове градини

Ботаническа градина

Ботаническата градина е място, където се отглеждат, категоризират и документират цветя и растения с научна цел. Съгласно Закона за Биологичното разнообразие, Ботаническа градина е институция, която поддържа колекции от живи растения за нуждите на експерименталните ботанически изследвания, естественонаучното и природозащитното образование и възпитание и е отворена за посещение повече от пет месеца в годината. В България Университетски Ботанически градини имат звена в София, Варна и Балчик. В София се намира и Ботаническата градина към БАН.

Овощна градина

Овощната градина е изкуствено трайно насаждение от дървета или храсти, поддържано с цел произвоство на плодове или ядки.

Зеленчукова градина


Зимна градина


Снимки


Шибой ( C...КАННА (CA...Калдъръмч...ГЛАДИОЛИ ...Зюмбюл Hy...

Реклама